"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Lavender

2019-06-17

Categories: Du lịch

Lavender in Provence Lavender in Provence, France.

Marseille -> Provence: 150km

Xe lạ. Lái không mới nhưng sợ đi số sàn, nhất là đề-pa. Có lần dừng đèn đỏ, cứ “côn ra ga vào” là chết máy, đằng sau bóp còi inh ỏi, người toát mồ hôi. Bình tĩnh nhìn lại thì hóa ra… chưa hạ phanh tay.


Đến những nơi bạn chưa từng đến.
Làm những điều bạn chưa từng làm.
Để có được những trải nghiệm bạn chưa từng có.

Tags: lavender provence france

Edit on GitHub

Related Posts: