"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Đạm Thủy (Tamsui)

2019-11-28

Categories: Du lịch

Tamsui Taiwan Tamsui, Taiwan.

Đáp MRT từ suối nước nóng Beitou về không kịp.

Hoàng hôn đã tắt.

Đèn đã lên.

Chỗ thuê xe đạp đã đóng cửa.

Đành lang thang chợ đêm vậy.

Phượt thủ nhí vẫn đi băng băng. Mỗi ngày bạn ấy đi bộ khoảng 5, 6 km là chuyện bình thường. Tối về hơi kêu tí thôi 😛.

Google cho biết gần đây có một quán ăn mà lúc nhỏ một ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan hay đến ăn. Vì thế, chủ quán đã dùng tên của anh để đặt cho phần ăn này (có lẽ từ đó mà quán này cũng nổi tiếng luôn 😃). Cô chủ quán cười rất tươi khi biết mình là người VN. Súp hoành thánh (vằn thắn?) cứ làm mình nhớ đến món sủi cảo (mặc dù chưa ăn bao giờ, nhưng lúc nhỏ đi qua Hoàng Văn Thụ hay nhìn thấy).

Tags: taiwan tamsui

Edit on GitHub

Related Posts: