"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Bằng về sớm với ba

2019-10-21

Categories: Cuộc sống

Bốn giờ con tan học
Ùa ra như bầy ong
Chạy xuống sân đá bóng
Mới năm giờ đã xong.

Bởi lần lượt các bạn
Được bố mẹ đón đi
Còn mỗi con ở lại
Nằm dài xem tivi.

Xem một lúc chán quá
Lang thang đi tìm ba
Gọi mãi mà chẳng thấy
Ba vẫn còn ở xa.

Năm rưỡi ba gập máy
Quyết định nhấc cái mông
Vành đai ba thì tắc
Biết bao giờ mới thông.

Sáu giờ mười đến cổng
Thấy con đang ngóng trông
Miệng mếu ma mếu máo
“Muộn rồi, ba biết không?”

Biết thế này con sẽ
Không cho ba làm xa
Năm trăm triệu (*) cũng chẳng
Bằng về sớm với ba.


(*): lương của Văn Hậu.

Tags: Đón-Con

Edit on GitHub

Related Posts: