"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Kể tên 10 ứng dụng mà bạn muốn có

2020-04-12

  1. Tổng hợp các co-working spaces ở Hà Nội, gửi mail khi có khuyến mại
  2. Ước lượng thời gian đi từ A đến B, kết hợp với tình hình thời tiết xem có nên đi không
  3. Chia sẻ tài liệu, cách thực hành, … để cải thiện khả năng nghĩ ra các ý tưởng
  4. Tự động đặt lịch rửa xe nếu cả tuần tới không mưa
  5. Ứng dụng cho phép mọi người ghi lại những khó khăn trong công việc hàng ngày để người khác hoặc chính họ tìm cách giải quyết
  6. Ứng dụng liệt kê sở thích rồi đưa ra các gợi ý để lập trình liên quan đến sở thích đó
  7. Ứng dụng nhắc nhở định kỳ: 3, 6 tháng lại làm việc gì đó (thay dầu, thay lõi lọc nước, …)
  8. Ứng dụng book lịch tàu, xe khi đi du lịch. Nếu bị lỡ chuyến thì tự động hiển thị chuyến kế tiếp
  9. Ứng dụng cho phép mọi người liệt kê các trò chơi trong nhà mùa COVID-19
  10. Tìm kiếm quán ăn quanh mình theo quốc gia

Tags: idea-machine wanted-apps

Edit on GitHub

Related Posts: