"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Kể tên 10 ứng dụng mà bạn muốn có

2020-04-12

 1. Tổng hợp các co-working spaces ở Hà Nội, gửi mail khi có khuyến mại
 2. Ước lượng thời gian đi từ A đến B, kết hợp với tình hình thời tiết xem có nên đi không
 3. Chia sẻ tài liệu, cách thực hành, … để cải thiện khả năng nghĩ ra các ý tưởng
 4. Tự động đặt lịch rửa xe nếu cả tuần tới không mưa
 5. Ứng dụng cho phép mọi người ghi lại những khó khăn trong công việc hàng ngày để người khác hoặc chính họ tìm cách giải quyết

Read More...


Giải quyết 10 vấn đề khó khăn trong cuộc sống bằng thái độ biết ơn

2019-11-27

 1. Lạc đường khi đi chơi -> sau này nhớ lại mới có chuyện để nói chứ.
 2. Tắc đường khi đi làm về -> có thời gian để nghĩ về các ý tưởng.
 3. Làm việc ở nhà -> tiết kiệm thời gian đi trên đường.
 4. -> có thời gian đón con.
 5. -> đi ăn trưa cùng bạn bè.
 6. Thất nghiệp -> có cơ hội để học thứ gì đó.
 7. Phỏng vấn tạch -> biết kiến thức của mình còn hổng ở đâu.

Read More...