"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Giải quyết 10 vấn đề khó khăn trong cuộc sống bằng thái độ biết ơn

2019-11-27

  1. Lạc đường khi đi chơi -> sau này nhớ lại mới có chuyện để nói chứ.
  2. Tắc đường khi đi làm về -> có thời gian để nghĩ về các ý tưởng.
  3. Làm việc ở nhà -> tiết kiệm thời gian đi trên đường.
  4. -> có thời gian đón con.
  5. -> đi ăn trưa cùng bạn bè.
  6. Thất nghiệp -> có cơ hội để học thứ gì đó.
  7. Phỏng vấn tạch -> biết kiến thức của mình còn hổng ở đâu.
  8. Đến văn phòng mất thời gian -> được giao tiếp cùng mọi người.
  9. Có những vấn đề nghĩ mãi không ra -> rèn luyện khả năng giải quyết, nhìn từ nhiều hướng, …
  10. Thành phố ít chỗ chơi -> cơ hội để khám phá những địa điểm mới.

Tags: idea-machine positive-thinking

Edit on GitHub

Related Posts: