"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Google Calendar CLI

2020-04-13

Our company allows us to work from home some days a week. To do that, we have to create an event in Google Calendar.

I created this tool to run it from CLI.

First, take a look at this quickstart.

Create initical code by running:

1$ cobra init
2
3$ tree -L 2
4.
5├── LICENSE
6├── cmd
7│   └── root.go
8├── main.go

Create event command:

 1$ cobra add event
 2$ cobra add insert -p 'eventCmd'
 3
 4$ tree -L 2
 5.
 6├── LICENSE
 7├── cmd
 8│   ├── event.go
 9│   ├── event_insert.go
10│   └── root.go
11├── main.go

Read More...


Kể tên 10 ứng dụng mà bạn muốn có

2020-04-12

 1. Tổng hợp các co-working spaces ở Hà Nội, gửi mail khi có khuyến mại
 2. Ước lượng thời gian đi từ A đến B, kết hợp với tình hình thời tiết xem có nên đi không
 3. Chia sẻ tài liệu, cách thực hành, … để cải thiện khả năng nghĩ ra các ý tưởng
 4. Tự động đặt lịch rửa xe nếu cả tuần tới không mưa
 5. Ứng dụng cho phép mọi người ghi lại những khó khăn trong công việc hàng ngày để người khác hoặc chính họ tìm cách giải quyết

Read More...


Đầu tư

2020-03-12

Goland free evaluation

Nghĩ nhiều khi cũng lạ.

Hãy nhớ:

Read More...


36 things I learned before turning 37

2020-01-20

 1. Đọc sách chưa biết bổ ngang dọc ở đâu nhưng góc nhìn rộng hơn, tính tình thuần hơn.


 2. Dành xèng để có những trải nghiệm bên người thân, bạn bè, … hình như vui lâu hơn mua thứ gì đó.


 3. Giữ một cái đầu mở thì sẽ học được nhiều thứ hơn.

 4. Cách tăng lương nhanh nhất có lẽ là… nhảy việc.


 5. Kể cả bạn không có ý định nhảy việc thì 2, 3 năm cũng nên thử đi phỏng vấn để biết xem mình đang yếu, thiếu gì và thị trường đang cần gì.


Read More...


Activities to be happy

2019-12-03


Đạm Thủy (Tamsui)

2019-11-28

Tamsui Taiwan Tamsui, Taiwan.

Đáp MRT từ suối nước nóng Beitou về không kịp.

Hoàng hôn đã tắt.

Đèn đã lên.

Chỗ thuê xe đạp đã đóng cửa.

Đành lang thang chợ đêm vậy.

Phượt thủ nhí vẫn đi băng băng. Mỗi ngày bạn ấy đi bộ khoảng 5, 6 km là chuyện bình thường. Tối về hơi kêu tí thôi 😛.

Google cho biết gần đây có một quán ăn mà lúc nhỏ một ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan hay đến ăn. Vì thế, chủ quán đã dùng tên của anh để đặt cho phần ăn này (có lẽ từ đó mà quán này cũng nổi tiếng luôn 😃).

Read More...


Giải quyết 10 vấn đề khó khăn trong cuộc sống bằng thái độ biết ơn

2019-11-27

 1. Lạc đường khi đi chơi -> sau này nhớ lại mới có chuyện để nói chứ.
 2. Tắc đường khi đi làm về -> có thời gian để nghĩ về các ý tưởng.
 3. Làm việc ở nhà -> tiết kiệm thời gian đi trên đường.
 4. -> có thời gian đón con.
 5. -> đi ăn trưa cùng bạn bè.
 6. Thất nghiệp -> có cơ hội để học thứ gì đó.
 7. Phỏng vấn tạch -> biết kiến thức của mình còn hổng ở đâu.

Read More...


Những người tốt quanh ta

2019-11-01

Sun Yat-sen University On the way go to Sun Yat-sen university.

Xuống xe buýt.

Google Maps chỉ một đường, người dân chỉ đường khác.

Đang phân vân thì:

Bạn xuống xe, đi bộ cùng cả nhà. Vừa đi, vừa nói chuyện. Bạn học ĐHQG, đang làm TS toán tối ưu bên này. Bạn vừa dẫn đi vừa giới thiệu lịch sử, … Rồi còn chụp ảnh giúp.

Read More...


Why my golang docker container exits immediately (code 127)?

2019-10-30

To trim the binary size, I used LDFLAGS='-w -s', pack with upx, then build from scratch. The thing is when starting, it exited immediately with code 127. Why?

My Dockerfile:

1FROM scratch
2
3WORKDIR /app
4
5COPY build/linux/<binary> .
6
7ENTRYPOINT [ "/app/<binary>" ]

When starting:

10fbce782a9bd    quantonganh/<binary>:T276-dockerize               "/app/<binary>"      6 seconds ago    Exited (127) 4 seconds ago                      relaxed_thompson

Read More...


go/packages.Load: no packages found

2019-10-22

I have a mono-repo, structure like this:

1repo
2├── service1
3├── service2
4├── go.mod

I often open the root folder from the command line by using code .. After that I open a file in service1, and cannot go to definition. Here’s the logs from gopls:

1[Info - 5:49:28 AM] 2019/10/22 05:49:28 20.675656ms for GOROOT=/usr/local/Cellar/go/1.13/libexec GOPATH=/Users/quanta/go GO111MODULE=auto PWD=/Users/quanta/go/src/github.com/owner/repo go "list" "-e" "-json" "-compiled=true" "-test=true" "-export=false" "-deps=true" "-find=false" "--" "/Users/quanta/go/src/github.com/owner/repo/a/b/c", stderr: <<go: directory a/b/c is outside main module
2>>
3
4[Error - 5:49:32 AM] Request textDocument/definition failed.
5 Message: go/packages.Load: no packages found for /Users/quanta/go/src/github.com/owner/repo/a/b/c/file.go
6 Code: 0 

Read More...