"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Hanoi tour

2020-05-16

The big church The big church, Hanoi.

Hà Nội Tour (nửa ngày, 0 đêm):

Read More...


Hà Nội

2019-02-01

K9 Bách khoa K9 Bach khoa, Hanoi.

Long Bien bridge Long Bien bridge, Hanoi.

Fishing on the West lake West lake, Hanoi.

L’etage cafe L’etage cafe, Hanoi.

Đêm nằm mơ thấy đi tu
Sáng ra tỉnh dậy mùa thu đã về

Ô Quan Chưởng Quan Chuong gate, Hanoi.