"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

The power of praise

2021-03-18

K, 9 tuổi.

Dạo này đang luyện: cắm cơm, nhặt rau. Hôm trước học bài mới: gọt su su. Bài này hơi khó hơn chút: đầu tiên dùng dao cắt đúng khía thành các miếng nhỏ, sau đó gọt sạch, cuối cùng là bỏ lõi. Cứ mỗi lần làm xong một miếng, K lại hỏi:

Và đúng là nó đẹp hơn thật. Lời khen đã giúp K làm tốt hơn.

Read More...